გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

MAX

„შენი ევროპული გზა“

განათლება ავსტრიაში, ჩარიცხვა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში

მომსახურების“პაკეტი-MAX”

კონსულტაცია და ჩარიცხვა:


1. პროფესიული კონსულტაციის გაწევა ვენის ნებისმიერ უნივერსიტეტში ჩარიცხვისათვის.
2. ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალის წარდგენა სტუდენტთათვის არჩეულ უნივერსიტეტში.
3. საჭირო ანკეტების შევსება გერმანულ ენაზე.
4. კოორდინირება თარგმნაზე, აპოსრილის დამოწმებასა და უნივერსიტეტში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტების მომზადებაზე.
5. 100% ჩარიცხვის გარანტია!

საცხოვრებელი ადგილის მოძებნა და ვიზის აღებაში დახმარება


1. დაწვრილებითი კოორდინაცია სტუდენტური ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით.
2. დოკუმენტების ჩამონათვლის წარდგენა ვიზის მიღებისათვის კონკრეტული აღწერით და ინსტრუქციით.
3. შაბლონების და ანკეტების წარდგენა სტუდენტური ვიზისთვის.
4. საცხოვრებელი ადგილის პოვნა და დაჯავშნა.

გაძღოლა ვენაში


1. უნივერსიტეტში რეგისტრაცია, სტუდენტური ბილეთის და ყველა დანარჩენი საბუთის აღება.
2. სწავლის საფასურის შეტანა (OH-Beitrag) სტუდ. ბილეთის მიღებისთვის საბანკო ბარათით.
3. ანკეტის შევსება და სტუდენტური სემესტრული ბილეთის აღებაში დახმარება ყველა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე..
4. ენის კურსებზე ჩარიცხვა (საჭიროების შემთხვევაში).
5. აუცილებელი სტუდენტური დაზღვევევით უსრუნველყოფა.
6. საცხოვრებელ ადგილზე დარეგისტრირება ვენაში.
7. უპროცენტო მომსახურების საბანკო ანგარიშის გახსნა .

პაკეტის ღირებულება

პაკეტის ღირებულება შეადგენს 6300 ლარი.
100% ჩარიცხვის გარანტია!

დაგვიკავშირდით

https://www.facebook.com/shenievropuli.gza
ტელ: (+995) 593 48 44 30