გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

LUX

„შენი ევროპული გზა“

განათლება ავსტრიაში, ჩარიცხვა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში

მომსახურების „პაკეტი-LUX“

კონსულტაცია და ჩარიცხვა


1. სტუდენტისათვის პროფესიული კონსულტაციის გაწევა ვენის ნებისმიერ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შესახებ.
2. 100% ჩარიცხვის გარანტია!
3. სტუდენტის მიერ არჩეულ უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება უფასოდ.
4. საჭირო ანკეტების შევსება გერმანულ ენაზე უფასოდ.
5. დოკუმენტების აპოსტილიზირება უფასოდ.
6. დოკუმენტების თარგმნა გერმანულ ენაზე უფასოდ.
7. დოკუმენტების DHL –ის ფოსტით გამოგზავნა ვენაში.

საცხოვრებელი ადგილის მოძებნა და ვიზის აღებაში ხელშეწყობა


1. დაწვრილებითი კოორდინაცია სტუდენტური ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით.
2. დოკუმენტების ჩამონათვლის წარდგენა ვიზის მიღებისათვის.
3. შაბლონების და ანკეტების წარდგენა სტუდენტური ვიზისთვის.
4. ბინის პოვნა და დაჯავშნა, რამდენიმე ალტერნატივის შემოთავაზება.


გაძღოლა ვენაში


1. აეროპორტში დახვედრა, საცხოვრებელ ადგილამდე ტრანსფერი.
2. ერთ კვირიანი უფასო ბილეთის გაცემა ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
3. ადაპტაციაში დახმარება, მოკლე გაცნობითი კურსი ვენის კულტურასა და ტრადიციებში.
4. უნივერსიტეტში რეგისტრაცია, სტუდენტური ბილეთის და ყველა დანარჩენი საბუთის აღება.
5. კონსულტაციური მხარდაჭერა, ერთი სემესტრის განმავლობაში სწავლაში წამოჭრილ პრობლემებთან დაკავშირებით.
6. სტუდენტური ბილეთის მიღებისთვის საბანკო-ბარათით სწავლის საფასურის შეტანა (OH-Beitrag)
7. ანკეტის შევსება და სტუდენტური სემესტრული ბილეთის აღებაში დახმარება ყველა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
8. უნივერსიტეტის ONLINE სისტემის გაცნობაში დახმარება.
9. ენის კურსებზე ჩარიცხვა (საჭიროების შემთხვევაში).
10. აუცილებელი სტუდენტური დაზღვევევით უსრუნველყოფა.
11. საცხოვრებელ ადგილზე დარეგისტრირება ვენაში.
12. უპროცენტო მომსახურების საბანკო ანგარიშის გახსნა .
13. გაყოლა 35 –ე მაგისტრატში.
14. დახმარების გაწევა ვენაში 1 წლიანი ვიზის გასაგრძელებლად.

პაკეტის ღირებულება

პაკეტის ღირებულება შეადგენს 6970 ლარი.
100% ჩარიცხვის გარანტია!

დაგვიკავშირდით
https://www.facebook.com/yew.ge/
ტელ: (+995) 593 48 44 30