გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი


გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი


მდებარეობა: გრაცი, ავსტრია
დაარსების წელი: 1811 წ
ტიპი: სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტუდენტების რაოდენობა: 12600
ენა: გერმანული
სწავლის დაწყების თარიღი: მარტი, ოქტომბერი
ფასი: € 381-744 სემესტრში
საიტი: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz


გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი, მდებარეობს ავსტრიის ისტორიულ ქალაქ გრაცში, 15 წუთის სავალზე ცენტრალური სადგურიდან. უნივერსიტეტთან ახლოს მდებარეობს გრაცის ერთ_ერთი ღირსშესანიშნაობა Schlossberg ციხესიმაგრე. *

ინფრასტრუქტურა: სტუდენტების განკარგულებაშია გრაცის საუკეთესოდ აღჭურვილი აუდიტორიები, უდიდესი ბიბლიოთეკა, პრაკტიკული სემინარები სპეციალობების მიხედვით. უნივერსიტეტთან არის ასევე ენის შემსწავლელი ცენტრი,
კვლევითი ცენტრი TU, ცნობილია არამარტო ავსტრიაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ. გრაცის უნივერსიტეტს არ გააჩნია საკუთარი საცხოვრებელი სტუდენტებისათვის, მაგრამ უზრუნველყოფს ყველა შესაძლო დახმარებს, შეურჩიოს ბინა სტუდენტს მისაღებ ფასად. სწავლის სავარაუდო ღირებულება გრაცში არის € 300-744 თვეში.
რეპუტაცია: გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი დაარსდა Erzherzog Johann ინიციატივით, რომელმლის სახელიც ცნობილია, როგორც სამხედრო, ასევე მეცნიერებისა და განათლების სფეროში. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში დაწესებულებამ მიიღო ტექნიკური საშუალო სკოლის სტატუსი, 1975 წლიდან კი უმაღლესი ტექნიკური უნივერსიტეტის სტატუსი და დაყოფილი იყო 5 ფაკულტეტად. ამჯამად კი 7 ფაკულტეტია წარმოდგენილი.
TU Graz აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეტესო უნივერსიტეტი ევროპაში, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სრულყოფილი განათლება ტექნიკურ დარგში. უნივერსიტეტი მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო სასწავლო და კვლევითი პროექტებში, რომელთა საერთო რაოდენობა აღემატება 90-ს.
უნივერსიტეტი ძირითად აქცენტს აკეთებს საბაკალავრო პროგრამებზე. თუმცა სამაგისტრო პროგრამებიც ასევე ხელმისაწვდომია. საბაკალავრო პროგრამის სწავლის ხანგრძლივობა არის 6 სემესტრი, ხოლო სამაგისტროსი 3-4 სემესტრი.
უნივერსიტეტი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სასწავლო აკადემიურ დისციპლინას, რითიც იგი ერთერთი გამორჩეულია.

ბაკალავრი


1. არქიტექტურა.
2. სამშენებლო-საინჟინრო.
3. გარემოს დაცვა და ეკონომოკა.
4. მანქანათმშენებლობა.
5. სამრეწველო ინჟინერია - მექანიკური (მანქანათმშენებლობა) ინჟინერია.
6. ელექტრონიკა.
7. ელექტრონიკა - აუდიო ინჟინერია.
8. ბიოსამედიცინო ინჟინერია.
9. მათემატიკა.
10. ფიზიკა.
11. ტექნიკური მათემატიკა.
12. ქიმია.
13. მოლეკულური ბიოლოგია.
14. გეოლოგია, გეოდეზია, მიწის შემსწავლელი მეცნიერებები,
15. საინჟინრო საქმე
16. ტელემათემატიკა
17. ინფორმატიკა
18. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება - ეკონომიკა
19. გარემოსდაცვის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები.

მაგისტრატურა გერმანულად1. არქიტექტურა.
2. თანამედროვე მასალათმცოდნეობის მეცნიერებები.
3. სამშენებლო საინჟინრო.
4. სამშენებლო საინჟინრო-გარემოს დაცვა და სატრანსპორტო.
5. სამშენებლო საინჟინრო, გეოტექნიკური და ჰიდრავლიკური ინჟინერია.
6. სამრეწველო და სამშენებლო ინჟინერია.
7. მანქანათმშენებლობა.
8. სამრეწველო ინჟინერიადა მანქანათმშენებლობა.
9. ელექტროტექნოლოგიები.
10. ელექტროტექნიკა-ეკონომიკა.
11. ელექტროტექნიკა-აუდიო ინჟინერია.
12. ბიოსამედიცონო ინჟინერია.
13. ტექნიკური მათემატიკა.
14. ტექნიკური მათემატიკა: ოპერაციების კვლევა და სტატისტიკა.
15. მათემატიკური ინფორმატიკა.
16. ფიანსები და სადაზღვეო მათემატიკა.
17. ტექნიკური ფიზიკა.
18. გეომატიკა.
19. გეომატიკური ტექნოლოგიები.
20. ქიმია.
21. ბიოქიმია და მოლეკულარული ბიომედიცინა.
22. მოლეკულური მიკრობიოლოგია.
23. ბიოტექნოლოგიები.
24. მემცენარეობა.
25. კოსმოსური მეცნიერებები, დედამიწა კოსმოსიდან
26. მიწის შემსწავლელი მეცნიერებები.
27. სატრანსპორტო.
28. ტელემათემატიკა.
29. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება-ეკონომიკა.

დოქტორანტურა1. არქიტექტურა.
2. სამშენებლო ინჟინერია.
3. ბიოსამედიცინო ინჟინერია.
4. ქიმია.
5. ელექტროტექნიკა.
6. გეომატიკა.
7. ინფორმატიკა.
8. ინფორმაციული საკომუნოკაციო ტექნოლოგიები.
9. მანქანათმშენებლობა.
10. მოლეკულარული ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია.
11. ტექნო ეკონომიკა.
12. ფიზიკა.
13. სატრანსპორტო.
14. გეოინჟინერია და წყლის რესურსების მართვა.