გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

აგრალური უნივერსიტეტიმდებარეობა: ვენა, ავსტრია
დაარსების წელი: 1872 წ
ტიპი: სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტუდენტების რაოდენობა: 11 400
ენა: გერმანული
სწავლის დაწყების თარიღი: მარტი, ოქტომბერი
ფასი: € 381-744 სემესტრში
საიტი: www.boku.ac.at

ვენის აგრარული უნივერსიტეტი (Universität für Bodenkultur Wien ) დაარსდა 1872 წელს. ის ოფიციალურად გაიხსნა 1872 წლის 15 ოქტომბერს. უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლებელი არის იოზეფ რომან ლორენცი.
ვენის აგრარული უნივერსიტეტი თანამშრომლობს საერთაშორისო სტუდენტურ გაცვლით პროგრამებთან.
ვენის აგრარული უნივერსიტეტი -წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე უნივერსიტეტს საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც გამოირჩევა ყველაზე თანამედროვე სწავლის მეთოდებოთ, ძლიერი აკადემიურო პერსონალით და მრავალი საერთაშორისო პროგრამით.

ბაკალავრი


1. კვება და ბიოტექნოლოგიური მეცნიერება.
2. ლანდშაფტის დაგეგმარება და ლანდშაფტის არქიტექტურა.
3. სატყეო.
4. ხის მერქანის გადამუშავება და ბოჭკოს წარმოების ტექნოლოგიები.
5. გარემოს დაცვა და ბიორესურსების მართვა.
6. გარემოს დაცვითი ინჟინერია.
7. აგრარული, სასოფლო სამეურნეო მეცნიერებები.
8. მეცხენეობა (ცხენის მოვლა)

მაგისტრატურა გერმანულად


1. კვების ტექნოლოგიები
2. ბიოტექნოლოგია
3. ლანდშაფტის დაგეგმარება და არქიტექტურა
4. ფიტომედიცინა
5. სატყეო
6. ხის ტექნოლოგიები და მენეჯმენტი
7. გარემოს დაცვა და ბიოლოგიური რესურსების მართვა
8. სამეურნეო ტექნოლოგიები