გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

ჩვენს შესახებკომპანიის შესახებ

დღეისათვის „შენი ევროპული გზა“ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ოფიციალურად მუშაობს და საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ისწავლონ ავსტრიაში მდებარე ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებსა თუ სხვა სასწავლო დაწესებულებებში და რაც მთავარია გაძლევთ თქვენთვის სასურველ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის 100% გარანტიას რაც ადასტურებს კომპანიის წარმატებულ ურთიერთობას როგორც ავსტრიის უნივერსიტეტებთან ასევე საქმისადმი პასუხისმგებლობის მაღალ დონეს.
ჩვენს ვთანამშრომლობთ და საშუალებას გაძლევთ ისწავლოთ, როგორც სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში ასევე ენის სკოლებში, პროფესიულ და შემდგომი განათლების კოლეჯებში.
კომპანია „შენი ევროპული გზა“ ორიენტირებულია საქართველოში განათლების ხარისხის ამაღლებაზე, ინტელექტუალური რესურსის განვითარებასა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობაზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და სახელმწიფოს სტაბილურ ფუნქციონირებას როგორც ლოკალურ ასევე საერთაშორისო სივრცეში.